پودر رب گوجه فرنگی


پودر رب گوچه رنگی

رب گوجه فرنگی مرغوب پس از تایید واحد کنترل کیفیت دریافت و پس از مرحله ی پاستوریزاسیون وارد اسپری درایر شده و به پودری با ذرات یکنواخت تبدیل میگردد جهت مشاهده ی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی روی این لینک کلیک نمایید.پودر رب گوجه فرنگی به دلیل داشتن حجم و وزن کمتر نسبت به سایر فراورده های گوجه فرنگی باعث سهولت در امر بسته بندی و حمل و نقل گردیده استهمچنین به دلیل رطوبت کمتر نسبت به رب گوجه فرنگی ماندگاری و عمر مفید بیشتری دارد . در صنایع غذایی کاربرد های فراوانی دارد از جمله :

در مواد غذایی منجمد و نیمه آماده
سوپ های آماده
محصولات حجیم شده ی غلات ( چیپس، پفک ، پاپ کورن و ... )
و به طور کلی به عنوان چاشنی در تولید محصولات مختلف استفاده میگردد

ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی

ویژگی حدود قابل قبول
رطوبت ( درصد وزنی ) حداکثر 4
PH حداکثر 4/3
اسیدیته ( بر حسب اسید یتریک ) بر اساس ماده خشک(درصد وزنی ) حداکثر 10
خاکستر کل بر اساس ماده خشک (درصد وزنی ) حداکثر 18
خاکستر نا محلول نامحلول در اسید کلرید ریک بر اساس ماده خشک (درصد وزنی ) حداکثر 1/5
نمک طعام (بر حسب کلرور سدیم ) بر اساس ماده خشک ( درصد وزنی ) حداکثر 10
قند های احیا کننده بر اساس ماده خشک ( درصد وزنی) حداکثر 40
فیبر خام بر اساس ماده ی خشک ( درصد وزنی) حداکثر 8
پروتئین بر اساس ماده خشک ( درصد وزنی) حداقل 12
چربی کل بر اساس ماده خشک (درصد وزنی ) حداکثر 0/6
فعالیت آنزیمی منفی
شمارش کلی باکتری های هوازی مزوفیل حداکثر 104
کپک و مخمر حداکثر 10
نمایش بالای صفحه